چند کلمه درباره ما

درباره مهندس سید حامد حسینی راوندی
19 سال تجربه

پروژه ها

آدرس پروژه: تهران بلوار اندرزگو 
نام دفتر معماری: حامد آرت استودیو
معمار:سید حامد حسینی 
تیم طراحی: سید حامد حسینی - سید عماد میرعمادی -شادی شادمان روز
طراحی منظر: سید حامد حسینی 
تاریخ شروع اجرا:   بهار  1396  
 پایان اجرا : زمستان 1396
مساحت سایت :70 متر مربع 
مشاور سازه : اشکان فیضی راد
اجرا: سید حامد حسینی 
طراح سه بعدی: شادی شادمان روز
عکاس: محمد حسن اتفاق
تیم طراحی گرافیکی: ملیکا عسگری سرشگ
فاطمه سادات عبیری
ویدیو: مهدیار میثاق
کارفرما : سید حامد حسینی
دستاورد ها:پروژه  برگزیده در گروه بازسازی مسابقه معمار سال 1398

حیاط معمار| حیات معمار

آدرس پروژه: تهران بلوار اندرزگو نام دفتر معماری: حامد آرت استودیو معمار:سید حامد حسینی تیم طراحی: سید حامد حسینی - سید عماد میرعمادی -شادی شادمان روز طراحی منظر: سید حامد حسینی تاریخ شروع اجرا: بهار 1396 پایان اجرا : زمستان 1396 مساحت سایت :70 متر مربع مشاور سازه : اشکان فیضی راد اجرا: سید حامد حسینی طراح سه بعدی: شادی شادمان روز عکاس: محمد حسن اتفاق تیم طراحی گرافیکی: ملیکا عسگری سرشگ فاطمه سادات عبیری ویدیو: مهدیار میثاق کارفرما : سید حامد حسینی دستاورد ها:پروژه برگزیده در گروه بازسازی مسابقه معمار سال 1398

نام پروژه: مکعب
موقعیت: تهران| شهرک گلستان
طراح: سید حامد حسینی
کاربری: مسکونی
کارفرما: آقای ساسانی
طراح سازه: مهندس اشکان فیضی راد

مکعب

نام پروژه: مکعب موقعیت: تهران| شهرک گلستان طراح: سید حامد حسینی کاربری: مسکونی کارفرما: آقای ساسانی طراح سازه: مهندس اشکان فیضی راد

نام پروژه: خانه درخت
نمای منتخب شهرداری منطقه 3 سال 1398

موقعیت: تهران | دیباجی 
کارفرما :جناب آقای اصغر نعمانی 
کاربری:مسکونی 
طراح:سید حامد حسینی 
همکار طراحی : شادی شادمان روز 
تیم طراحی گرافیک:
ملیکا عسگری سرشگ
فاطمه سادات عبیری 
مهدیار میثاق

خانه درخت

نام پروژه: خانه درخت نمای منتخب شهرداری منطقه 3 سال 1398 موقعیت: تهران | دیباجی کارفرما :جناب آقای اصغر نعمانی کاربری:مسکونی طراح:سید حامد حسینی همکار طراحی : شادی شادمان روز تیم طراحی گرافیک: ملیکا عسگری سرشگ فاطمه سادات عبیری مهدیار میثاق

نام پروژه: ساختمان دروس
موقعیت: تهران |دروس | امیری‌کیا
کاربری: مسکونی
اتمام‌پروژه: مرداد ۱۳۹۷
طراح و ناظر اجرا: سید حامد حسینی 
همکاران طراحی: سید عماد الدین میر عمادی|شادی شادمان روز
عکاس: محمد حسن اتفاق
تیم طراحی دیاگرام:
ملیکا عسگری سرشگ
فاطمه سادات عبیری

دروس

نام پروژه: ساختمان دروس موقعیت: تهران |دروس | امیری‌کیا کاربری: مسکونی اتمام‌پروژه: مرداد ۱۳۹۷ طراح و ناظر اجرا: سید حامد حسینی همکاران طراحی: سید عماد الدین میر عمادی|شادی شادمان روز عکاس: محمد حسن اتفاق تیم طراحی دیاگرام: ملیکا عسگری سرشگ فاطمه سادات عبیری

نام پروژه:ساختمان لعل
پروژه منتخب شهرداری منطقه ۶در سال۱۳۹۸
طراح:سید حامد حسینی 
موقعیت :تهران|فاطمی 
کاربری:مسکونی
کارفرما: جناب آقای دکتر نیکمنش
همکار طراحی:شادی شادمان روز
مجری:شرکت فراسازان(جناب آقای یوسف فراهانی)
مدل و رندر: شادی شادمان روز 
مدیر تیم اجرا و ناظر مقیم : مهندس علی فراهانی-مهندس سالار خامنه
سال اتمام:در حال ساخت

ساختمان لعل

نام پروژه:ساختمان لعل پروژه منتخب شهرداری منطقه ۶در سال۱۳۹۸ طراح:سید حامد حسینی موقعیت :تهران|فاطمی کاربری:مسکونی کارفرما: جناب آقای دکتر نیکمنش همکار طراحی:شادی شادمان روز مجری:شرکت فراسازان(جناب آقای یوسف فراهانی) مدل و رندر: شادی شادمان روز مدیر تیم اجرا و ناظر مقیم : مهندس علی فراهانی-مهندس سالار خامنه سال اتمام:در حال ساخت

نام پروژه: پاییز4 
موقعیت: تهران یوسف آباد
کاربری: مسکونی
طراح و ناظر اجرا: سید حامد حسینی
کارفرما: یوسف فراهانی
ناظر مقیم و مدیر اجرا: فرید فراهانی
طراح سازه: اشکان فیضی راد
عکاس: محمد حسن اتفاق
اتمام پروژه:۱۳۹۳

پاییز 4

نام پروژه: پاییز4 موقعیت: تهران یوسف آباد کاربری: مسکونی طراح و ناظر اجرا: سید حامد حسینی کارفرما: یوسف فراهانی ناظر مقیم و مدیر اجرا: فرید فراهانی طراح سازه: اشکان فیضی راد عکاس: محمد حسن اتفاق اتمام پروژه:۱۳۹۳

خدمات

حامد آرت

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...